Nelleke van Thiel-Wortmann

MfN-registermediator

T+31 (0)20 8203400
M+31 (0)6 18471481
Enellekevanthiel@reulingschutte.nl
Wwww.reulingschutte.nl
LLinkedIn profile

Nelleke van Thiel-Wortmann studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna was zij werkzaam ze als advocaat bij Houthoff op het gebied van verzekerings-, aansprakelijkheids- en arbeidsrecht. Vervolgens werkte zij onder meer als beleidsjurist bij de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) met als aandachtgebieden aanbesteden, contracteren en integriteit.

Nelleke heeft zich volledig toegelegd op mediations, begeleid onderhandelen en procesbegeleiding bij zakelijke geschillen. Zij is goed ingevoerd in onder meer de bouw- en adviseurswereld, de (semi-) publieke sector, de zakelijke dienstverlening en de zorg- en welzijnssector. Nelleke heeft ruime ervaring met arbeidsgerelateerde geschillen – al dan niet in combinatie met ziekteverzuim, klokkenluiderssituaties en grensoverschrijdend gedrag. Verder begeleidt zij conflicten tussen organisaties, binnen maatschappen, managementteams en projectteams. Daarnaast treedt zij op als voorzitter/procesbegeleider bij onder meer bewonersbesprekingen, MT-sessies/directie overleggen e.d.

Nelleke doceert en publiceert regelmatig over samenwerking & besluitvorming. Zij is lid van de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) en bestuurslid van de Vereniging Bouwmediators Nederland. Ook is ze als vrijwilliger verbonden aan De Regenboog – een organisatie die mensen in sociale armoede stimuleert.