Wil Tonkens

Arbiter / Bindend Adviseur

T+31 (0) 20 820 34 00
M+31 (0) 6 481 316 07
Ewiltonkens@reulingschutte.nl
Wwww.reulingschutte.nl
LLinkedIn profile

Wil Tonkens was werkzaam als advocaat en universitair docent privaatrecht en arbeidsrecht. Na haar overstap naar de rechterlijke macht werd zij in 1988 benoemd tot vice-president in de Amsterdamse rechtbank. Zij is jarenlang werkzaam geweest als kort gedingrechter. Wil Tonkens was ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Na haar pensionering is Wil toegetreden tot ReulingSchutte.

De praktijk van Wil Tonkens bestaat voornamelijk uit het optreden als arbiter, bindend adviseur en onafhankelijk voorzitter. Daarnaast wordt zij regelmatig ingeschakeld als vertrouwelijk onderzoeker in gevoelige zaken en wordt een beroep op haar gedaan voor een rol in zogenaamde moot courts, waarin een partij een pleidooi voorbereidt en naspeelt waarbij Wil Tonkens vanuit haar expertise als voormalig rechter feed back geeft. In haar jarenlange carrière als rechter heeft Wil ruime ervaring opgedaan in het oplossen van geschillen.

Wil Tonkens is al vele jaren arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut (zij maakte ook deel uit van het algemeen bestuur van het NAI en zij was voorzitter van de Commissie van Toezicht van het NAI). Wil Tonkens is een veelgevraagd arbiter en bindend adviseur in nationale en internationale zaken, onder meer over contractgeschillen en aansprakelijkheden.