Mediations and corona-situation

Ons kantoor is geopend.

Uiteraard betrachten wij grote zorgvuldigheid ten aanzien van de gezondheid van onze cliënten en die van onszelf. Als er geen twijfel bestaat over de gezondheid van de deelnemers (conform de RIVM-richtlijnen) kunnen wij met in achtneming van de RIVM-richtlijnen mediations in klein gezelschap op ons kantoor faciliteren.

De overheid heeft op 13 oktober 2020 nieuwe richtlijnen in de bestrijding van corona vastgesteld. ‘Groepen’ worden beperkt tot vier personen. Er gelden echter uitzonderingen voor ‘de regels die voor binnen gelden’. Onder die uitzonderingen vallen bedrijven en andere organisaties (zoals de onze) die dagelijkse werkzaamheden verrichten en tot in elk geval 30 personen per ruimte’. Dat betekent dat de mediations in klein gezelschap ook volgens de nieuwe richtlijnen live plaats kunnen vinden. Dit verdient ook de voorkeur boven Zoom of een andere vorm van videoconferentie. Daar hebben wij weliswaar ruime ervaring mee, maar het heeft ons ook geleerd dat het de voorkeur verdient daar alleen gebruik van te maken als het noodzakelijk is (bijvoorbeeld als een deelnemer aan de mediation klachten heeft). Niet live kent voor mediation nu eenmaal veel beperkingen.

Uiteraard houden wij ons aan de 1,5 meter afstand en verwachten dat ook van alle deelnemers. We nemen hygiënische maatregelen in acht, er is een goed luchtverversingssysteem (met alleen verse buitenlucht) en in pauzes kunnen de ramen open, mondkapjes zijn beschikbaar. Vanzelfsprekend geldt wel het voorbehoud dat wij in het geval iemand klachten heeft, direct met elkaar overleggen of er moet worden uitgesteld of de bijeenkomst toch per Zoom moet plaats vinden. Dat betekent dus ook dat klachten, ook milde, direct gemeld moeten worden, zodat bedoeld overleg kan plaats vinden.

Mocht u vragen hebben over ons Corona-beleid dan verzoeken wij u in eerste instantie contact op te nemen met diegene van ons kantoor met wie u al contact hebt gehad (in de meeste gevallen: degene die uw mediation leidt). Bij meer algemene vragen kunt u bellen met ons office management (020- 8203400) of mailen via secretariaat@reulingschutte.nl.