Zakelijke mediation, Arbitrage, Bindend advies, Procesbegeleiding, Vertrouwelijk onderzoek

ReulingSchutte is gespecialiseerd in zakelijke mediation en andere vormen van alternative dispute resolution (ADR) zoals arbitrage, bindend advies en procesbegeleiding. Daarnaast richt ReulingSchutte zich op het doen van vertrouwelijk onderzoek.

De mediators en arbiters van ReulingSchutte zijn, vanuit hun achtergrond in de advocatuur en rechterlijke macht, goed ingevoerd in de zakelijke en commerciële belangen van partijen en bieden oplossingsgerichte begeleiding op hoog niveau.

Vanuit hun kennis van de dynamiek van het conflict houden onze mediators daarbij steeds oog voor de communicatie en de persoonlijke aspecten die bij zakelijke geschillen eveneens een rol spelen.

Wij voorzien in de vraag naar “wijze vrouwen en mannen” die autonomie van partijen respecteren en toch duidelijk en met gezag sturing kunnen geven, vanuit inhoudelijke expertise. Professionaliteit, onafhankelijkheid, kennis van zaken en betrokkenheid staan bij ons centraal.

Wij hebben veel ervaring met het bedrijfsleven, de professionele dienstverlening, de zorg- en culturele sector en de (semi) publieke sector.

Aandachtsgebieden

Aandachtsgebieden

Zakelijke Mediation-bemiddeling

Het gezamenlijk door partijen zelf oplossen van hun zakelijke conflict via bemiddeling door een onafhankelijke professional op basis van wederzijdse belangen.

Procesbegeleiding

Begeleiding van complexe besluitvormingsprocessen door een onafhankelijke professional.

Arbitrage

Een vorm van conflictoplossing waarbij een derde als arbiter op grond van de wettelijke bepalingen voor arbitrage een voor partijen bindende beslissing geeft.

Bindend Advies

Een vorm van conflictoplossing waarbij partijen gezamenlijk een derde als bindend adviseur vragen om een voor hen bindende beslissing te nemen over een bepaald geschil(punt).

Onafhankelijk voorzitterschap

Het leiding geven aan een vergadering of andere bijeenkomst, waarin de deelnemers zelf tot een besluit of tot afspraken moeten komen.

Boardroom counseling

Het geven van strategisch advies, met de nadruk op het creëren van draagvlak voor beslissingen en het voorkomen van escalatie.

Vertrouwelijk Onderzoek

Het in opdracht en met instemming van de betrokkenen verrichten van onderzoek naar de essentie van een conflict, en het adviseren over de aanpak om tot een oplossing te komen. Het doen van feitenonderzoek in geval van vermeende overschrijding van gedragsnormen (bijvoorbeeld sexuele intimidatie) en het verrichten van inventariserend onderzoek (bijvoorbeeld naar de bedrijfscultuur) behoort ook tot onze expertise. Wij treden ook regelmatig op als onafhankelijk onderzoeker bij klokkenluidersmeldingen.

Aanpak

Vanuit onze inhoudelijke kennis geven wij bij mediations duidelijke sturing met respect voor de autonomie van partijen en gevoel voor wat er speelt. Door onze juridische achtergrond en ruime ervaring kunnen wij complexe zaken aan en bewaken wij ook de vastlegging van de afspraken.

Wij analyseren met partijen hoe het conflict is ontstaan, wat de kern is en welke belangen er spelen. Vervolgens inventariseren wij de oplossingsrichtingen, begeleiden wij de onderhandelingen, waarbij wij weten hoe impasses te doorbreken en voortgang te boeken, en leiden wij partijen – in samenwerking met hun adviseurs – naar het maken van concrete afspraken.

Oplossingsgerichtheid, onafhankelijkheid en kennis van zaken staan bij ons centraal.