Adriaan Bos

MfN-registermediator

T+31 (0) 20 820 34 00
M+31 (0) 6 537 911 77
Eadriaanbos@reulingschutte.nl
Wwww.reulingschutte.nl
LLinkedIn profile

Adriaan Bos is 25 jaar advocaat geweest. Hij was partner bij Trenité Van Doorne, voorloper van het huidige Van Doorne, waar hij zich specialiseerde in ondernemingsrecht. Daarbij richtte hij zich vooral op de samenwerking tussen ondernemingen en organisaties en op uit samenwerkingsverbanden voortvloeiende geschillen. Hij is sinds 1998 mediator.

Als MfN-registermediator legt Adriaan Bos zich toe op zakelijke mediation, het bemiddelen in conflicten met een ondernemingsrechtelijke achtergrond, zoals die tussen ondernemingen (waaronder joint-ventures, fusies, bedrijfsovernames en handelsconflicten), aandeelhouders, organen binnen rechtspersonen (waaronder bestuurders, commissarissen) en professionele dienstverleners. Hij heeft veel ervaring met conflictsituaties in samenwerkingsvormen in brede zin (waaronder arbeidsverhoudingen), zowel binnen als tussen (private en publieke) organisaties.

Naast zijn werk als advocaat en mediator heeft Adriaan Bos veel bestuurlijke ervaring opgedaan, onder meer als Chairman van de Board of Directors van Lex Mundi, een internationaal samenwerkingsverband van advocatenkantoren, en als bestuursvoorzitter van Trenité Van Doorne en van diverse non profit organisaties. Ook was hij voorzitter van de raad van commissarissen van een internationaal opererend familiebedrijf en bestuursvoorzitter van de Franciscaanse Beweging in Nederland.

In 2012 verscheen van Adriaan Bos de fictieroman ‘Advocaat van de waarheid’.