Hester Uhlenbroek

MfN-registermediator

T+31 (0) 20 820 34 00
M+31 (0) 6 215 186 75
Ehesteruhlenbroek@reulingschutte.nl
Wwww.reulingschutte.nl
LLinkedIn profile

Hester Uhlenbroek, was als advocaat en als managing partner verbonden aan Boekel, en heeft een naam opgebouwd in onder meer arbeidsrecht, ambtenarenrecht en gezondheidsrecht. Hester heeft verschillende toezichthoudende functies. Zij was lid van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg in Amsterdam en Den Haag en kantonrechter-plaatsvervanger in Utrecht.

Hester Uhlenbroek is een ervaren MfN-registermediator. Zij richt zich op geschillen tussen professionele dienstverleners en op conflictsituaties in samenwerkingsvormen in brede zin, zowel binnen als tussen organisaties (vrije beroepsbeoefenaren, werkgevers en werknemers, bestuurders en ondernemingsraden en bestuurders en toezichthouders). Hester heeft veel ervaring met conflicten in de publieke en semi-publieke sector. Zij verzorgde diverse publicaties over de WNT. Daarnaast heeft zij ruime ervaring met geschillen in het (internationale) bedrijfsleven. Hester treedt tevens op als arbiter en bindend adviseur.

In complexe veranderprocessen met uiteenlopende belangen treedt zij op als procesbegeleider. Tevens is Hester actief als onderzoeker van verstoorde verhoudingen binnen samenwerkingsverbanden en adviseert zij over te nemen maatregelen, gericht op duurzame oplossing daarvan.

Hester Uhlenbroek publiceert regelmatig (zie voor een overzicht onder Publicaties).