Nelleke van Thiel-Wortmann

MfN-registermediator

T+31 (0)20 8203400
M+31 (0)6 18471481
Enellekevanthiel@reulingschutte.nl
Wwww.reulingschutte.nl
LLinkedIn profile

Nelleke van Thiel-Wortmann (1976) studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Ze begon haar loopbaan als advocaat in Amsterdam op het gebied van verzekerings-, aansprakelijkheids- en arbeidsrecht. Vervolgens werkte zij als creatief in de reclamewereld en later als beleidsjurist -verantwoordelijk voor de beïnvloeding van aanbestedingsregelgeving (Europees en nationaal) en onderhandelingen over contractvoorwaarden met diverse opdrachtgevers en ketenpartners.

Nelleke heeft zich volledig toegelegd op mediations, begeleid onderhandelen en procesbegeleiding bij zakelijke geschillen. Zij is goed ingevoerd in onder meer de bouw- en adviseurswereld, de (semi-) publieke sector, de zakelijke dienstverlening en de zorg- en welzijnssector. Nelleke heeft ruime ervaring met arbeidsgerelateerde geschillen, medezeggenschapskwesties, insolventie en issues rond commerciële contracten. Verder begeleidt zij conflicten tussen organisaties, binnen maatschappen, managementteams en projectteams. Ze doet mediations in het Engels en Nederlands.

Naast haar werk als mediator treedt Nelleke regelmatig op als onafhankelijk voorzitter van klachten- en bezwarencommissies, bijvoorbeeld bij ingrijpende of complexe reorganisaties. Ook is ze ervaren in het doen van vertrouwelijke onderzoeken.

Nelleke publiceert regelmatig. Zij is redactiesecretaris van het Tijdschrift Nederlandse Mediation, bestuurslid van de Vereniging Bouwmediators en lid van de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) en de Nederlandse Mediators Vereniging (NMV). Verder is ze als vrijwilliger verbonden aan De Regenboog, een organisatie die mensen in sociale armoede stimuleert.