Saskia Reuling

MfN-registermediator

T+31 (0) 20 820 34 01
M+31 (0) 6 511 925 60
Esaskiareuling@reulingschutte.nl
Wwww.reulingschutte.nl
LLinkedIn profile

Saskia Reuling studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en aan New York University School of Law. Als advocaat, praktijkgroepleider en partner bij een groot internationaal advocatenkantoor was Saskia werkzaam op een groot aantal rechtsgebieden.

Sinds 2008 legt Saskia Reuling zich volledig toe op zakelijke mediations, begeleid onderhandelen en procesbegeleiding bij zakelijke geschillen. Zij is MfN-registermediator en als mediator aangesloten bij de Rechtbank Amsterdam.

Als mediator zijn Saskia’s voornaamste aandachtsgebieden commerciële geschillen, samenwerkingsverbanden in brede zin (zoals maatschappen, medische coöperaties, professionele dienstverleners, joint-ventures), franchiserelaties, aandeelhoudersgeschillen, bedrijfsovernames, commerciële contracten, statutair bestuurders, geschillen op het terrein van de medezeggenschap, toezichthouders-raden van bestuur en binnen directies. Saskia heeft veel ervaring met (ook internationale) meerpartijen- en groepsmediations.

Het werkterrein van Saskia Reuling is breed en bestrijkt verder ICT, franchise, bouw- en vastgoed, de medische en culturele sector, media, de (semi) publieke sector – gemeenten en andere overheden en instellingen, onderwijs -, insolventie, intellectuele eigendom e.a.

Saskia leidt ook vertrouwelijk onderzoek naar onder meer vertrouwens- of cultuuraspecten in organisaties en binnen afdelingen of teams.

Saskia heeft ruime bestuurs- en managementervaring. Zij is lid (geweest) van onder meer de raden van toezicht van het Albert Schweitzer Ziekenhuis, ARTIS en Museum het Rembrandthuis en zij is bestuurslid van de String Quartet Biënnale Amsterdam (SQBA). Daarnaast is zij onafhankelijk voorzitter van de Reviewcommissie van de Mediation federatie Nederland (MfN) en mede-oprichter van ZAM, de Vereniging voor Zakelijke Mediation.

Saskia is een van de oprichters van ReulingSchutte.